Povrat oduzete imovine od 1945 do danas

Informacije na mail:  povijest@hssd.hr

            HRVATSKI GRAĐANI, KOJIMA JE ODUZETA IMOVINA OD 1945. DO DANAS, MOGU JE VRATITI U SVOJE VLASNIŠTVO, JER NE POSTOJI INSTITUT ZASTARE PA SVAKI VLASNIK MOŽE U SVAKO DOBA POKRENUTI POSTUPAK POVRATKA ODUZETE ILI OTUĐENE IMOVINE U SVOJE VLASNIŠTVO.

            TO JE DUGOTRAJAN I SLOŽEN POSTUPAK, KOJEG MOGU VODITI STRUČNE AGENCIJE ZA NEKRETNINE, JER SE SA TOM PROBLEMATIKOM SVAKODNEVNO SUSREĆU I ODVJETNICI KOJI TAJ POSAO NERADO  PRIHVAĆAJU..

            AGENCIJA "INTERNEK" .d.o.o. Poreč, KOJA IMA SVOJE ODJELE U VEĆINI HRVATSKIH GRADOVA, PRUŽA POTPORU SVAKOM POJEDINCU KOJI ŽELI DOĆI DO SVOJE IMOVINE, KAKO BI SA NJOM MOGAO NESMETANO RASPOLAGATI.

            Od 1945.g. do danas Hrvatskom Narodu se, na ovaj ili onaj način, otimala privatna imovina i to, nažalost, uvijek po Zakonima koje je donosila vladajuća struktura, kako bi nesmetano oduzimala privatnu imovinu bez negativnih ikakvih posljedica.

            Hrvatski Svjetski Sabor je, do danas, uspio pomoći malom broju oštećenih osoba da vrate svoju imovinu. Oduzeta imovina, po današnjim Zakonima RH, može se vratiti starim vlasnicima, ako je oduzeta bez pismene suglasnosti vlasnika.

            Imali smo slučajeve kada je rodbina otpisala brata ili sestru, odnosno nisu ih prijavili kao nasljednike, pa nisu mogli sudjelovati u ostavinskoj raspravi, a njihovu su imovinu uknjižili na svoje ime. (Riješili smo slučaj iz 1955. godine gdje je i treći brat, koji je bio izvlašten (neprijavljen) dobio svoju imovinu (1/3) 2005. godine, u sporu koji je trajao 2 godine).

            Drugi slučaj oduzeli su zemljište vlasniku 1962. g. i prisilili ga da potpiše zapisnik o oduzimanju zemlje. Poništili smo cijeli postupak i vlasniku je vrćeno  zemljište pa je beskućnik, preko noći, postao bogat čovjek. Budući da nije mogao financirati postupak povratka otetog zemljišta dao je komad zemlje i time platio troškove postupka.

            Treći slučaj odnosi se na jedan grad koji je prodao privatno zemljište trećoj osobi. Međutim, kada smo uspjeli vratiti to zemljište pravom vlasniku on ga je prodao Gradu koji mu ga je bio oduzeo po tržišnoj cijenu čime je vlasnik zemljišta dobio veći iznos novaca nego da ga je on sam prodao.

            Hrvati diljem svijeta imaju naslijeđenu imovinu na području Hrvatske. Mnogi su pomrli, a da nikad nisu pokrenuli postupak povratka svoje zakonite imovine. Njihova djeca i drugi nasljednici imaju ista prava kao i oni za povrat u svoje vlasništvo njihovu djedovinu.

Dodatne informacije možete dobiti na:  email: povijest@hssd.hr